Nasze Usługi

Działalność rachunkowo – księgowa

Kompleksowa obsługa księgowości w Twojej firmie, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, deklaracje podatkowe, polityka rachunkowości

Pozyskiwanie kapitału

Pomagamy w pozyskaniu kapitału na rozwój Twojej firmy, analizujemy potrzeby, możliwe źródła kapitału i reprezentujemy klienta w procesie kredytowym

Doradztwo gospodarcze

Pomagamy przygotować plany naprawcze, przeprowadzić restrukturyzację. Pomagamy założyć działalność gospodarczą lub przekształcić jej formę

Działalność rachunkowo–księgowa

Działalność rachunkowo–księgowa

  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych, sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych
  • opracowywanie planów kont, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów księgowych, kompleksowe zarządzanie obszarem księgowości w spółkach
  • sporządzanie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału obrotowego i inwestycyjnego

Doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału obrotowego i inwestycyjnego

  • diagnoza potrzeb zarówno co do wysokości jak i źródła niezbędnego kapitału
  • przygotowywanie biznes planów, analiz rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych
  • przygotowywanie wniosków kredytowych wraz z reprezentowaniem klienta
Pozostałe doradztwo gospodarcze

Pozostałe doradztwo gospodarcze

  • plany naprawcze, programy restrukturyzacyjne
  • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej w tym przygotowywanie umowy spółki, zmiana formy działalności
Doradztwo ubezpieczeniowe, negocjacje polis

Doradztwo ubezpieczeniowe, negocjacje polis

  • ocena optymalnego zakresu ubezpieczenia
  • pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora finansowego w różnych obszarach działalności gospodarczej, służbie zdrowia, usługach, produkcji gwarantujące rzetelne, terminowe i uczciwe rozwiązanie problemów gospodarczych i finansowych. Zgodne z zasadami rachunkowości i prawem podatkowym prowadzenie ksiąg, w szczególności pełnej księgowości. Doświadczenie w ubezpieczeniach. Konkurencyjne ceny usług.